Απεντόμωση

Ψεκασμός  κάλυψης με ψεκαστήρα προπιέσεως χαμηλής πίεσης:

Με την μέθοδο αυτή, γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης 2 Atm., σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων(κατσαρίδες, μυρμήγκια, σαρανταποδαρούσες, σκορπιοί, ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια κλπ)  και ιπτάμενων εντόμων(μύγες, κουνούπια, κλπ).

Η μέθοδος αυτή, εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έχει υπολειμματική δράση αρκετών εβδομάδων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες(θερμοκρασία, βροχόπτωση) και την χρονική στιγμή του έτους και ενδείκνυται για πρόληψη.

Τα  εντομοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι άοσμα, επαφής και στομάχου, προκαλούν στο έντομο παράλυση, λήθαργο και θάνατο, έχουν υπολειμματική δράση η οποία εξαρτάται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες του χώρου και από το είδος της επιφάνειας που ψεκάστηκε.

 Ο βαθμός θνησιμότητας των εντόμων που προσβάλλονται, είναι 90-99% ενώ έχουν χαμηλή τοξικότητα για τα θερμόαιμα.

Χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές(formulations) και με διαφορετικές δραστικές ουσίες(συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείται τυχόν ανθεκτικότητα στα έντομα.

Ψεκασμός  κάλυψης με βενζινοψεκαστήρα  υψηλής πίεσης:

Εφαρμόζεται με βενζινοψεκαστήρες υψηλής πίεσης 6 Atm, σε:

 • εσωτερικούς χώρους (αποθηκών),
 • εξωτερικούς χώρους εργοστασίων,
 • χώροι βιολογικού καθαρισμού,
 • χώροι απορριμμάτων,
 • έλη, ρέματα,
  γενικά χώροι αναπαραγωγής εντόμων υγειονομικής σημασίας.

 Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για πρόληψη και καταστολή.

Ψεκασμός  κάλυψης με την μέθοδο της Ψυχρής Εκνέφωσης :

Με την μέθοδο αυτή γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος σε σταγόνες μεγέθους 5-15 μm, με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό ή μηχανικό εκνεφωτή (FOGGER- ψυχρού)σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων, ιπτάμενων εντόμων, έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων. 

Η ομίχλη  μπορεί και διεισδύσει σε απρόσιτα σημεία(κρυμμένες φωλιές) και επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προστασία για μακρό χρονικό διάστημα.

  Είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος  καταπολέμησης, όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο ψεκασμός γίνεται σε δύο στάδια:

 1. Ψεκασμός των εξωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων, με κατάλληλα άοσμα εντομοκτόνα(ακμαιοκτόνα σε συνδυασμό με IGR(Insect Growth Regulator) ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων), στα κρίσιμα σημεία ύπαρξης και εισόδου των εντόμων(π.χ. χώροι φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, περιμετρικός χώρος αποβλήτων).
 2. Ψεκασμός των εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων(εκτός των χώρων παραγωγής και συσκευασίας) (φρεάτια, αποθηκευτικοί χώροι, διάδρομοι, γραφεία, κυλικείο, W.C., αποδυτήρια.)

Ψεκασμός  κάλυψης με την μέθοδο της Θερμής Εκνέφωσης :

Με την μέθοδο αυτή γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος σε σταγόνες μεγέθους 5-15 μm, με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό ή μηχανικό εκνεφωτή (FOGGER- θερμού)σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων, ιπτάμενων εντόμων, έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων. 

Ο καπνός μπορεί και διεισδύσει σε απρόσιτα σημεία(κρυμμένες φωλιές) και επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προστασία για μακρό χρονικό διάστημα.

  Είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος   καταπολέμηση, όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο ψεκασμός γίνεται σε δύο στάδια:

 1. Ψεκασμός των εξωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων, με κατάλληλα άοσμα εντομοκτόνα(ακμαιοκτόνα σε συνδυασμό με IGR(Insect Growth Regulator) ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων), στα κρίσιμα σημεία ύπαρξης και εισόδου των εντόμων(π.χ. χώροι φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, περιμετρικός χώρος αποβλήτων).
 2. Ψεκασμός των εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων(εκτός των χώρων παραγωγής και συσκευασίας) (φρεάτια, αποθηκευτικοί χώροι, διάδρομοι, γραφεία, κυλικείο, W.C., αποδυτήρια.)

Εφαρμογή με τη χρήση δολωματικών εντομοκτόνων, άοσμων, σε μορφή ζελέ (gel) για κατσαρίδες.

Είναι μέθοδος για την καταπολέμηση της ξανθιάς κατσαρίδας  Blatella germanica.

Με ειδικό ‘’πιστόλι’’ τοποθετούνται στα ευαίσθητα σημεία που κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται οι κατσαρίδες σταγόνες ελκυστικών εντομοκτόνων δολωμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση αυτών που έρχονται σε επαφή με το gel αλλά και αυτών που στη συνέχεια θα φάνε και την ψόφια κατσαρίδα ( εξαιτίας του κανιβαλισμού που τις διακρίνει ).

Έτσι πετυχαίνουμε μία σε βάθος θανάτωση αφού ο κανιβαλισμός γίνεται κύρια στη φωλιά τους.

Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο και μη τοξικό και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία.

 Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος εφαρμογής βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή.

Αποτελεσματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εφαρμογή με τη χρήση ειδικών εκνεφωτών ή απλών συσκευών επίπασης (Duster) εντομοκτόνων για έντομα αποθηκευμένων προϊόντων και ερπόντων εντόμων σε ειδικούς χώρους αυξημένης υγρασίας(π.χ. βόθροι, φρεάτια).

Είναι μέθοδος για την καταπολέμηση:

 • εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων και
 • της μαύρης ή Ανατολικής κατσαρίδας  Blata orientallis.

Με ειδικό εκνεφωτή επίπασης

 • εντομοκτόνων σε μορφή βρέξιμης σκόνης WP (wettable powder)  
 • σκευάσματος Γης Διατόμων (βιολογικό προϊόν) τοποθετούνται στα ευαίσθητα σημεία που κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται οι κατσαρίδες ή σε αποθηκευτικούς χώρους σιτηρών.

Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση αυτών που έρχονται σε επαφή με το εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης αλλά και αυτών που στη συνέχεια θα φάνε και την ψόφια κατσαρίδα ( εξαιτίας του κανιβαλισμού που τις διακρίνει ).

Έτσι πετυχαίνουμε μία σε βάθος θανάτωση αφού ο κανιβαλισμός γίνεται κύρια στη φωλιά τους.

 Είναι σκεύασμα σχεδόν άοσμο  και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία.

 Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος εφαρμογής βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Εφαρμογή με τη χρήση ειδικών μορφών εντομοκτόνων σε ταμπλέτες(tablets) ή σκευασμάτων ειδικής μορφής σιλικόνης δημιουργίας ειδικού φιλμ στην επιφάνεια του νερού 

για μυζητικά έντομα (κουνούπια, κλπ.)  σε ειδικούς χώρους αυξημένης υγρασίας (π.χ. λίμνες, ταμιευτήρες, ορυζώνες, υπονόμους, αποχετεύσεις, δεξαμενές νερού, κουβάδες, σηπτικές δεξαμενές, λάστιχα, υδρορροές, πιατάκια γλαστρών βόθροι, φρεάτια, κανάλια στάσιμων νερών, κλπ.).

Με ειδική εφαρμογή εντομοκτόνων σε μορφή ταμπλετών (tablets) τοποθετούνται στα ευαίσθητα σημεία που πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια όπως ειδικοί χώροι αυξημένης υγρασίας.

Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή θανάτωση  των κουνουπιών με την διακοπή του βιολογικού κύκλου του εντόμου λόγω της ειδικής δράσης του εντομοκτόνου.

Ειδική εφαρμογή οικολογικού μη βιοκτόνου σκευάσματος:

Το AQUATAIN AMF™ είναι ένα μοναδικό προϊόν, νέας γενιάς για τον έλεγχο των προνυμφών κουνουπιών, φιλικό προς το περιβάλλον.

Το Aquatain AMF™ είναι ένα υγρό προϊόν με βάση τη σιλικόνη εύκολα εφαρμόσιμο πάνω στην επιφάνεια των λιμναζόντων υδάτων.
Δημιουργεί ένα πολύ λεπτό στρώμα στην επιφάνεια του νερού που καλύπτει όλη την έκτασή του. Δρα με φυσική-μηχανική δράση, που παραμένει σταθερή για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

 1. Δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
 2. Δεν δημιουργεί προβλήματα ανθεκτικότητας.

Το Aquatain AMFTM έχει αποκλειστικά δράση φυσικού-μηχανικού τύπου. Η λεπτή μεμβράνη σιλικόνης, η οποία σχηματίζεται στην επιφάνεια του νερού μετά την εφαρμογή, εμποδίζει την σωστή ανάπτυξη των ανώριμων σταδίων των κουνουπιών (προνύμφες και νύμφες).

Δεν επιτρέπει στις προνύμφες και νύμφες τη σωστή πρόσληψη ατμοσφαιρικού οξυγόνου που είναι αναγκαία για την ανάπτυξή τους στο ενήλικο στάδιο, επιφέροντας την επακόλουθη ασφυξία.

Στην πραγματικότητα, αυτό αποτρέπει προνύμφες και νύμφες να κολλήσουν στην επιφάνεια του νερού και να αντλούν ατμοσφαιρικό οξυγόνο που χρειάζεται για την επιβίωσή τους.
Η χαμηλή επιφανειακή τάση έχει επίσης αντίκτυπο στην ωοτοκία, δεδομένου ότι τα ενήλικα θηλυκά δεν γεννούν αυγά στο νερό που έχει δεχθεί την εφαρμογή

Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο  και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει   κάποια άλλη προετοιμασία.

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα.

Εφαρμογή με τη χρήση ειδικών μορφών εντομοκτόνων με ειδικούς εκνεφωτές υπερμικρού όγκου ULV ψυχρής εκνέφωσης για έντομα αποθηκευμένων προϊόντων (π.χ. σε σιλό, αποθήκες, κλπ.).

Με ειδική μέθοδο εφαρμογής των ετοιμόχρηστων εντομοκτόνων, ειδικού formulation για ULV  εφαρμογή, επιτυγχάνουμε την πολύ μεγάλη προστασία (12-18 μηνών) από έντομα αποθηκευμένων προϊόντων με μηδενικά υπολείμματα.

Το αποτέλεσμα είναι η άμεση θανάτωση  των εντόμων-στόχων λόγω της ειδικής δράσης του εντομοκτόνου και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι σκεύασμα σχεδόν άοσμο  και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει   κάποια άλλη προετοιμασία.

Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ώρα.

Εφαρμογή με τη χρήση ειδικών εντομοπαγίδων UV-Α ακτινοβολίας(μπλε φως)

 • με ηλεκτρική εκκένωση(για εξωτερικούς χώρους εμβέλειας έως και 1080 m2) και
 • με κολλώδεις επιφάνειες για εσωτερικούς χώρους παραγωγής(με ή χωρίς πολλή υγρασία).

Με την χρήση των εντομοπαγίδων UV-Α ακτινοβολίας(μπλε φως) επιτυγχάνεται η σύλληψη και καταπολέμηση όλων των εντόμων σε εντυπωσιακό βαθμό(υπό προϋποθέσεις) σε χώρους παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων όπου δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων μεθόδων καταπολέμησης.

Το αποτέλεσμα είναι η ικανοποιητικός έλεγχος  των εντόμων-στόχων λόγω της ειδικής δράσης των εντομοπαγίδων και για μεγάλο χρονικό διάστημα.