Απεντόμωση

Ψεκασμός  κάλυψης με ψεκαστήρα προπιέσεως χαμηλής πίεσης:

Με την μέθοδο αυτή, γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης 2 Atm., σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων(κατσαρίδες, μυρμήγκια, σαρανταποδαρούσες, σκορπιοί, ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια κλπ)  και ιπτάμενων εντόμων(μύγες, κουνούπια, κλπ).

Η μέθοδος αυτή, εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, έχει υπολειμματική δράση αρκετών εβδομάδων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες(θερμοκρασία, βροχόπτωση) και την χρονική στιγμή του έτους και ενδείκνυται για πρόληψη.

Τα  εντομοκτόνα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι άοσμα, επαφής και στομάχου, προκαλούν στο έντομο παράλυση, λήθαργο και θάνατο, έχουν υπολειμματική δράση η οποία εξαρτάται από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες του χώρου και από το είδος της επιφάνειας που ψεκάστηκε.

 Ο βαθμός θνησιμότητας των εντόμων που προσβάλλονται, είναι 90-99% ενώ έχουν χαμηλή τοξικότητα για τα θερμόαιμα.

Χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές(formulations) και με διαφορετικές δραστικές ουσίες(συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείται τυχόν ανθεκτικότητα στα έντομα.

Ψεκασμός  κάλυψης με βενζινοψεκαστήρα  υψηλής πίεσης:

Εφαρμόζεται με βενζινοψεκαστήρες υψηλής πίεσης 6 Atm, σε:

 • εσωτερικούς χώρους (αποθηκών),
 • εξωτερικούς χώρους εργοστασίων,
 • χώροι βιολογικού καθαρισμού,
 • χώροι απορριμμάτων,
 • έλη, ρέματα,
  γενικά χώροι αναπαραγωγής εντόμων υγειονομικής σημασίας.

 Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για πρόληψη και καταστολή.

Ψεκασμός  κάλυψης με την μέθοδο της Ψυχρής Εκνέφωσης :

Με την μέθοδο αυτή γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος σε σταγόνες μεγέθους 5-15 μm, με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό ή μηχανικό εκνεφωτή (FOGGER- ψυχρού)σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων, ιπτάμενων εντόμων, έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων. 

Η ομίχλη  μπορεί και διεισδύσει σε απρόσιτα σημεία(κρυμμένες φωλιές) και επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προστασία για μακρό χρονικό διάστημα.

  Είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος  καταπολέμησης, όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο ψεκασμός γίνεται σε δύο στάδια:

 1. Ψεκασμός των εξωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων, με κατάλληλα άοσμα εντομοκτόνα(ακμαιοκτόνα σε συνδυασμό με IGR(Insect Growth Regulator) ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων), στα κρίσιμα σημεία ύπαρξης και εισόδου των εντόμων(π.χ. χώροι φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, περιμετρικός χώρος αποβλήτων).
 2. Ψεκασμός των εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων(εκτός των χώρων παραγωγής και συσκευασίας) (φρεάτια, αποθηκευτικοί χώροι, διάδρομοι, γραφεία, κυλικείο, W.C., αποδυτήρια.)

Ψεκασμός  κάλυψης με την μέθοδο της Θερμής Εκνέφωσης :

Με την μέθοδο αυτή γίνεται  κατευθυνόμενη εφαρμογή του εντομοκτόνου διαλύματος σε σταγόνες μεγέθους 5-15 μm, με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού, με ηλεκτρικό ή μηχανικό εκνεφωτή (FOGGER- θερμού)σε όλα τα σημεία και επιφάνειες που κρίνουμε απαραίτητο για την καταπολέμηση ερπόντων, ιπτάμενων εντόμων, έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων. 

Ο καπνός μπορεί και διεισδύσει σε απρόσιτα σημεία(κρυμμένες φωλιές) και επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες που μπορεί να υπάρχουν ανεπιθύμητα έντομα με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται προστασία για μακρό χρονικό διάστημα.

  Είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος   καταπολέμηση, όλων των εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο ψεκασμός γίνεται σε δύο στάδια:

 1. Ψεκασμός των εξωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων, με κατάλληλα άοσμα εντομοκτόνα(ακμαιοκτόνα σε συνδυασμό με IGR(Insect Growth Regulator) ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων), στα κρίσιμα σημεία ύπαρξης και εισόδου των εντόμων(π.χ. χώροι φορτοεκφόρτωσης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, περιμετρικός χώρος αποβλήτων).
 2. Ψεκασμός των εσωτερικών κτιριακών εγκαταστάσεων(εκτός των χώρων παραγωγής και συσκευασίας) (φρεάτια, αποθηκευτικοί χώροι, διάδρομοι, γραφεία, κυλικείο, W.C., αποδυτήρια.)

Εφαρμογή με τη χρήση δολωματικών εντομοκτόνων, άοσμων, σε μορφή ζελέ (gel) για κατσαρίδες.

Είναι μέθοδος για την καταπολέμηση της ξανθιάς κατσαρίδας  Blatella germanica.

Με ειδικό ‘’πιστόλι’’ τοποθετούνται στα ευαίσθητα σημεία που κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται οι κατσαρίδες σταγόνες ελκυστικών εντομοκτόνων δολωμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση αυτών που έρχονται σε επαφή με το gel αλλά και αυτών που στη συνέχεια θα φάνε και την ψόφια κατσαρίδα ( εξαιτίας του κανιβαλισμού που τις διακρίνει ).

Έτσι πετυχαίνουμε μία σε βάθος θανάτωση αφού ο κανιβαλισμός γίνεται κύρια στη φωλιά τους.

Είναι σκεύασμα εντελώς άοσμο και μη τοξικό και η εφαρμογή του δεν προϋποθέτει εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη προετοιμασία.

 Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει και την ώρα που ο χώρος εφαρμογής βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια αμέσως μετά την εφαρμογή.

Αποτελεσματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προσοχή: Το site είναι υπό κατασκευή. Το υλικό των σελίδων διαμορφώνεται και το eshop δεν λειτουργεί πλήρως. Κατά συνέπεια οι παραγγελίες δεν παρακολουθούνται. Απόρριψη