ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ) :


 
ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:


 Τα τελευταία χρόνια πολλές από τις λοιμώδεις-μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες είναι σε ύφεση, παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη έξαρση σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι μόνο.
 Ιδιαίτερα στους χώρους όπου συνωστίζονται άτομα (Εργοστάσια, Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, Θέατρα, Κινηματογράφοι, Εμπορικά κέντρα, Μέσα μαζικής μεταφοράς, κλπ.) έχουν καταγραφεί κρούσματα λοιμωδών ασθενειών ανάμεσά τους.
 Για τους λόγους αυτούς καθίσταται αναγκαία ειδική επέμβαση, μετά από σχολαστική καθαριότητα, με κατάλληλα χημικά σκευάσματα για την καταπολέμηση ιών και μικροβίων αλλά και την προφύλαξη των χώρων έως την επόμενη εφαρμογή.
 Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε καταπολεμούν ιούς(
COVID-19, γρίπης, ηπατίτιδας, μηνιγγίτιδας, κλπ), βακτήρια, μύκητες και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς.
Πιο συγκεκριμένα είναι:
Σταθεροποιημένο διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου(ClO2).

 Ο ρόλος μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους.
 Η μη τοξικότητα των παραπάνω φαρμάκων για τον άνθρωπο, μας επιτρέπει την χρήση τους σε όλους τους χώρους.
 Έχουν την ικανότητα να διεισδύουν και στα πιο απρόσιτα σημεία, φτάνοντας έτσι σε όλες τις πιθανές εστίες μόλυνσης.
 Λόγω της υψηλής βιοδιασπασιμότητας τους δεν διαβρώνουν μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, κλπ., ενώ παράλληλα λειτουργούν και ως αποσμητικά.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
  Με τη μέθοδο του νεφελοψεκασμού,
με ψυχρό ή θερμό   εκνεφωτή(FOGGER) γίνεται διάχυση, σε μικροσταγονίδια(5-15 microns) ή καπνό, του απολυμαντικού φαρμάκου ειδικά σε κλειστούς χώρους.
 Έτσι έχουμε 100% κάλυψη όλων των επιφανειών και εισχώρηση του φαρμάκου σε γωνίες και δυσπρόσιτα μέρη.
 Η μέθοδος αυτή έχει υπολειμματική δράση αρκετών εβδομάδων, εφόσον δεν γίνει επιμόλυνση. Σκοτώνουν όλα τα μικρόβια κατά την ώρα της εφαρμογής.
Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης(2-4 bar):
 H εφαρμογή αυτή ενδείκνυται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών όπως έπιπλα, είδη υγιεινής, πατώματα κ.α. αφού πρώτα έχει προηγηθεί καθαριότητα.

 Όλα τα απολυμαντικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ και είναι άοσμα, ακίνδυνα, δεν αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).
 Η επαναχρησιμοποίηση του χώρου είναι σχετικά άμεση(1 ώρα μετά το πέρας της εφαρμογής)και δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 Η διάρκεια της εφαρμογής της απολύμανσης εξαρτάται από την έκταση του χώρου εφαρμογής.

 Η ημέρα και η ώρα της εφαρμογής γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως μαζί σας.

 Θα σας χορηγηθεί βεβαίωση των εργασιών της απολύμανσης όπου θα αναφέρεται ο τρόπος εφαρμογής , πληροφορίες του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί(εμπορική ονομασία, σύνθεση, αρ.αδ.ΕΟΦ) καθώς και οδηγίες-προφυλάξεις, την οποία μπορείτε να αναρτήσετε στην είσοδο του κτιρίου προς ενημέρωση όσων εισέρχονται.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ:

 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Ψυκτικοί θάλαμοι φρούτων
 • Εγκαταστάσεις γραφείων
 • Εμπορικά κέντρα
 • Σχολεία
 • Εστιατόρια
 • Ξενοδοχεία &Camping
 • Αεροπλάνα
 • Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
 • Τομέας Υγείας
 • Οικίες
 • Όπου κριθεί απαραίτητο.

 

 

1.  ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΩΝ:

Ειδική εφαρμογή πραγματοποιείται για την καταπολέμηση ιών και μικροβίων των ζώων (αφρώδης πυρετός, φυσαλιδώδη νόσος των χοίρων, άνθρακας, βρουκέλλωση(μελιταίος πυρετός), κλπ)σε χώρους διαμονής και μεταφοράς τους.

 Πιο συγκεκριμένα γίνεται με:

·         Virkon-SDu Pont

 

 

2.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ(ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ):

 Ειδική εφαρμογή πραγματοποιείται σε Κοιμητήρια κατά την εκταφή οστών, για την ασφαλή μεταφορά τους από ένα κοιμητήριο σε άλλο, για καταπολέμηση πιθανόν λοιμωδών-μολυσματικών ασθενειών.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Απολύμανσης Οστών, απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τις αρμόδιες Αρχές.

 Πιο συγκεκριμένα γίνεται με:

·         Σταθεροποιημένο διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου(ClO2).

Επιστροφή στην αρχική