Εταιρική ευθύνη

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:

Η Εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ από την ίδρυση της το 2001, λειτουργεί, με ένα σύνολο προτύπων, δεσμεύσεων, αξιών  που σε γενικές γραμμές συνοψίζεται:

Επιχειρηματική ηθική:
Σεβόμαστε τόσο τους πελάτες μας, όσο και τους ανταγωνιστές μας και δεν λειτουργούμε υπό καθεστώς αθέμιτου ανταγωνισμού και παράνομων πρακτικών.

Σεβασμός στον άνθρωπο:
Η σχέση της εταιρείας με τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της, γενικά με τον οποιονδήποτε έρχεται σε επαφή, χαρακτηρίζεται από τον απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδέες τους, χωρίς πρακτικές διακρίσεων, και εκβιασμών .

Ενθαρρύνουμε την συμμετοχή όλων των εργαζόμενων, στη καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, επιζητώντας  την μεγαλύτερη συμβολή τους, στην λειτουργία και την επίτευξη των στόχων που σαν επιχείρηση θέτουμε.

Προστασία του περιβάλλοντος:  
Διαχειριζόμαστε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα  παρασιτοκτόνα σκευάσματα, τα υπολείμματα τους και τα κενά συσκευασίας .  

Διαχειριζόμαστε με σύμβαση συνεργασίας με πιστοποιημένη εταιρία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων τα πτώματα τρωκτικών.

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων:
Προτεραιότητα της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ, η Ασφάλεια κα η Υγεία, των εργαζομένων της εταιρίας, των εργαζομένων των πελατών, προϊόντων και  εγκαταστάσεων των πελατών, επισκεπτών και ζώων που δεν είναι στόχος εξόντωσης.

Διενεργούμε ανά τρίμηνο, διαδικασία εκπαίδευσης των εργαζόμενων μας, που αφορούν τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την διάρκεια των εργασιών μας.

Εξοπλίζουμε το προσωπικό μας, με όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας(ΜΑΠ), και ελέγχουμε την πιστή εφαρμογή χρήσης τους.