Γραφεία

  

Ο τομέας του παρασιτικού ελέγχου σε εγκαταστάσεις Γραφείων, απαιτεί  πρότυπα υγιεινής λόγω της φύσης εγκαταστάσεων.

Ο πλημμελής έλεγχος της δραστηριότητας πάσης φύσεως παρασίτων και μικροβίων, είναι μη αποδεκτός.

  Η εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ εκπονεί Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) για εγκαταστάσεις Γραφείων με εξειδίκευση για κάθε εγκατάσταση(customized ξεχωριστά.

  Η υπηρεσία Εκπόνηση Σχεδίου Προληπτικής και Κατασταλτικής  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) περιλαμβάνει:

 • ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών σκευασμάτων,
 • ελαχιστοποίηση συνθηκών επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παρασίτων και μικροβίων,
 • χρήση προηγμένων τεχνικών παρακολούθησης και σύλληψης παρασίτων.

είναι ειδικά σχεδιασμένη  για τις εγκαταστάσεις Γραφείων, με στόχο την διαχείριση των παρασίτων, χωρίς επίπτωση-επιβάρυνση στο προσωπικό, στους πελάτες, στις εγκαταστάσεις, στο περιβάλλον.

   Πιο συγκεκριμένα η  υπηρεσία περιλαμβάνει:

 1. Λεπτομερής διεξοδικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις συνήθεις θέσεις δραστηριότητας παρασίτων:
 • περίμετρος περίφραξης,
 • περίμετρος κτιρίων,
 • εσωτερικό κτιρίων,
 • σημεία εισόδου προσωπικού,
 • χώροι εστίασης,
 • χώροι αποδυτηρίων,WC,
 • πιθανές θέσεις καταφυγίων,
 • χώροι απορριμμάτων.
 1. Συλλογή και ταυτοποίηση από το Τεχνικό Τμήμα(εξειδικευμένοι Γεωπόνοι)των παρασίτων:
 • είδος,
 • στάδιο ανάπτυξης,
 • τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
 • χώροι προσβολής,

λαμβάνοντας υπόψη της περιβαλλοντικές .

 1. Λεπτομερής Ενημέρωση του υπεύθυνου Διεύθυνσης, των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), σύμφωνα με τους κανόνες:
 • της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP),
 1. Εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM).
 2. Έλεγχος αποτελεσματικότητας του σχεδίου.
 3. Διορθωτικές κινήσεις.
 4. Επανέλεγχος αποτελεσματικότητας.
 5. Θεσμοθέτηση προληπτικών προγραμματισμένων ελέγχων ελαχιστοποίησης-εξάλειψης κάθε είδους παρασιτολογικής προσβολής.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά:

 • με το Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) ή
 • για να προγραμματίσετε επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ στον χώρο σας,

παρακαλούμε καλέστε μας στο:

0 %
Ποσοστό επιτυχίας