Ξενοδοχεία & Campings:

  Ο τομέας του παρασιτικού ελέγχου σε Ξενοδοχεία & Campings, απαιτεί αυστηρά πρότυπα υγιεινής λόγω καθημερινής τακτικής επαφής των πολιτών με τις επιμέρους εγκαταστάσεις.

Ο πλημμελής έλεγχος της δραστηριότητας πάσης φύσεως παρασίτων και μικροβίων, είναι μη αποδεκτός.

  Η εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ εκπονεί Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) για τον Τομέα Ξενοδοχεία & Campings με εξειδίκευση για κάθε εγκατάσταση(customized)  ξεχωριστά.

  Η υπηρεσία Εκπόνηση Σχεδίου Προληπτικής και Κατασταλτικής  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) περιλαμβάνει:

·         ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών σκευασμάτων,

·         ελαχιστοποίηση συνθηκών επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παρασίτων και μικροβίων,

·         χρήση προηγμένων τεχνικών παρακολούθησης και σύλληψης παρασίτων.

είναι ειδικά σχεδιασμένη  για τις εγκαταστάσεις του Τομέα Ξενοδοχεία & Campings, με στόχο την διαχείριση των παρασίτων, χωρίς επίπτωση-επιβάρυνση στο προσωπικό, στους επισκέπτες, στις εγκαταστάσεις, στο περιβάλλον.

   Πιο συγκεκριμένα η  υπηρεσία περιλαμβάνει:

1.   Λεπτομερής διεξοδικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις συνήθεις θέσεις δραστηριότητας παρασίτων και μικροβίων:

·         περίμετρος περίφραξης,

·         περίμετρος κτιρίων,

·         εσωτερικό κτιρίων,

·         σημεία εισόδου προσωπικού και επισκεπτών,

·         χώροι εστίασης,

·         χώροι αποδυτηρίων,WC.

 

 

2.   Συλλογή και ταυτοποίηση από το Τεχνικό Τμήμα(εξειδικευμένοι Γεωπόνοι)των παρασίτων:

·         είδος,

·         στάδιο ανάπτυξης.

3.   Λεπτομερής Ενημέρωση του υπεύθυνου  Διεύθυνσης σχετικά με το  προτεινόμενο σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), σύμφωνα με τους κανόνες:

·         της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP),

4.   Εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM).

5.   Έλεγχος αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

6.   Διορθωτικές κινήσεις.

7.   Επανέλεγχος αποτελεσματικότητας.

8.   Θεσμοθέτηση προληπτικών προγραμματισμένων ελέγχων ελαχιστοποίησης-εξάλειψης κάθε είδους παρασιτολογικής-μικροβιακής  προσβολής.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά:

·         με το Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) ή

·         για να προγραμματίσετε επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ στον χώρο σας,

 

παρακαλούμε καλέστε μας στο:

·         τηλ.: 2310 -25 30 31,

·         Email: info@genesisagro.gr .

Επιστροφή στην αρχική