Λιμάνια και Πλοία:

  Ο τομέας Λιμάνια και Πλοία, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό αντικείμενο δραστηριότητας, που απαιτεί αυστηρά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής.

Η επιμόλυνση των εγκαταστάσεων Λιμανιών και Πλοίων, από δραστηριότητα πάσης φύσεως παρασίτων, είναι μη αποδεκτή.

  Η εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ εκπονεί Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) για τις εγκαταστάσεις Λιμανιών και Πλοίων με εξειδίκευση για τον κάθε πελάτη(customized)  ξεχωριστά.

  Η υπηρεσία Εκπόνηση Σχεδίου Προληπτικής και Κατασταλτικής  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) περιλαμβάνει:

·         ελαχιστοποίηση χρήσης χημικών σκευασμάτων

·         ελαχιστοποίηση συνθηκών επιβίωσης και πολλαπλασιασμού των παρασίτων.

·         χρήση προηγμένων τεχνικών παρακολούθησης και σύλληψης παρασίτων.

 είναι ειδικά σχεδιασμένη  για τις εγκαταστάσεις Λιμανιών και Πλοίων, με στόχο την διαχείριση των παρασίτων, χωρίς επίπτωση-επιβάρυνση , στο προσωπικό, στους πελάτες, στις εγκαταστάσεις, στο περιβάλλον.

   Πιο συγκεκριμένα η  υπηρεσία περιλαμβάνει:

1.   Λεπτομερής διεξοδικός έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις συνήθεις θέσεις δραστηριότητας παρασίτων:  

·         περίμετρος εγκαταστάσεων λιμανιών και πλοίων,

·         εσωτερικό εγκαταστάσεων λιμανιών και πλοίων,

·         σημεία εισόδου προσωπικού και φορτοεκφόρτωσης προϊόντων και πρώτων υλών,

·         χώροι εστίασης,

·         χώροι αποδυτηρίων,WC,

·         πιθανές θέσεις καταφυγίων,

·         χώροι απορριμμάτων.

2.   Συλλογή και ταυτοποίηση από το Τεχνικό Τμήμα(εξειδικευμένοι Γεωπόνοι)των παρασίτων:

·         είδος,

·         στάδιο ανάπτυξης,

·         τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,

·         χώροι προσβολής,

λαμβάνοντας υπόψη της περιβαλλοντικές .

3.   Λεπτομερής Ενημέρωση του υπεύθυνου Διεύθυνσης, των στελεχών και του προσωπικού της επιχείρησης σχετικά με το  προτεινόμενο σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM), σύμφωνα με τους κανόνες:

·         της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP),

4.   Εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM).

5.   Έλεγχος αποτελεσματικότητας του σχεδίου.

6.   Διορθωτικές κινήσεις.

7.   Επανέλεγχος αποτελεσματικότητας.

8.   Θεσμοθέτηση προληπτικών προγραμματισμένων ελέγχων ελαχιστοποίησης-εξάλειψης κάθε είδους παρασιτολογικής προσβολής.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά:

·         με το Σχέδιο Προληπτικής και Κατασταλτικής Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων(IPM) ή

·         για να προγραμματίσετε επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή της ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ στον χώρο σας,

 

παρακαλούμε καλέστε μας στο:

·         τηλ.: 2310 -25 30 31,

·         Email: info@genesisagro.gr .

Επιστροφή στην αρχική