Αφορά την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών μυοκτονίας (με τρωκτικοκτόνο εγκεκριμένο δόλωμα) με μηχανισμό ανοίγματος  ασφαλείας με κλειδί (προδιαγραφών HACCP,ISO).

Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων δολωματικών σταθμών με μηχανισμό ανοίγματος  ασφαλείας με κλειδί είναι απαραίτητη διότι:

 • Τα τρωκτικά ακολουθούν πάντα τις ίδιες διαδρομές και τρέφονται σε προφυλαγμένα μέρη.
 • Τα δολώματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα αλλοιώσουν και συνεπώς να μειώσουν την αποτελεσματικότητα τους (ελκυστικότητα- δραστικότητα).
 • Οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σταθερά με ειδικά στηρίγματα έτσι ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος διασκόρπισης του φαρμάκου και να έρθει σε επαφή με το προσωπικό σας, επισκέπτες και ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης.
 • Πιστή εφαρμογή της οδηγίας 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν σε ειδικές ενδεικτικές ταμπέλες και η θέση τους θα υποδεικνύεται στο ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου.

Είναι Ελληνικής και Γερμανικής προέλευσης, χρώματος μαύρου.
Διάρκεια ζωής  τουλάχιστον 5-7 έτη, υψηλού επιπέδου ασφαλείας, διαστάσεων 32x38x38 cm.

 

Το πρόγραμμα Μυοκτονίας περιλαμβάνει :

 • Λεπτομερής έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου. Τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε ζώνες ανά  10-15 μέτρα.
 • Σε διάστημα  30 ημερών, μετά την τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών,  γίνεται έλεγχος  και  επαναδόλωση. Το στάδιο αυτό επαναλαμβάνεται εάν είναι απαραίτητο, μέχρι να παρατηρηθεί μείωση της κατανάλωσης των δολωμάτων στους σταθμούς.
 • Δολώνουμε  τους δολωματικούς σταθμούς με καινούρια δολώματα και ελέγχοντας στη συνέχεια ανά μήνα, προλαβαίνουμε οποιαδήποτε νέα είσοδο τρωκτικών.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η τοποθέτηση  έχει γίνει σε τρεις (3 ) ζώνες με σκοπό να εμποδιστεί η εισαγωγή και δημιουργία αποικιών  των τρωκτικών  στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του κτιρίου:

 • Περιμετρικά της περίφραξης.
 • Κατά μήκος των εξωτερικών  κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Σε όλους τους εσωτερικούς μη κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσια, φρεάτια, αποθηκευτικοί χώροι πίνακες υψηλής τάσης ΔΕΗ, ψευδοροφές, πατάρια, υπόγεια).
 • Στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας τοποθετούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας με τροφικό δόλωμα DETEX (δόλωμα χωρίς τρωκτικοκτόνο) σε συνδυασμό με μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών με  ελατήριο και κολλώδη επιφάνεια.

Ο αριθμός μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και πάντα σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.

ΜΥΟΚΤΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ :

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι δολώματα σε διάφορες μορφές και με διαφορετικές δραστικές ουσίες(συχνή εναλλαγή τους) έτσι ώστε να μην δημιουργείτε τυχόν ανθεκτικότητα στα τρωκτικά.

Τα μυοκτόνα δολώματα είναι αντιπηκτικά « νέας γενιάς» των οποίων οι δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους ( δεν την αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση ).

Παγίδες Σύλληψης

 Σε περιπτώσεις όπου το τρωκτικό εισέρχεται στο εσωτερικό κτιρίων και οικιών ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η άμεση παγίδευση και σύλληψή τους.

Για τον λόγο αυτό τοποθετούμε:

 • Μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με ειδική κολλητική επιφάνεια.

Πρόκειται για μία παγίδα με τζάμι επιθεώρησης και οπές εισόδου του τρωκτικού στο εσωτερικό της όπου βρίσκεται μία κολλητική αρωματική επιφάνεια πάνω στην οποία παγιδεύεται το τρωκτικό.
Η τοποθέτησή τους γίνεται μετά από μελέτη του χώρου για να εντοπιστούν τα σημεία διέλευσης των τρωκτικών.
Πολλές φορές συνίσταται ο συνδυασμός τους με τους δολωματικούς σταθμούς.   

 • Μηχανικές παγίδες συλλήψεως τρωκτικών ζωντανών ή νεκρών με τροφικό δόλωμα για άμεση λύση του προβλήματος.

Δολωματικοί σταθμοί τρωκτικών

Παγίδες σύλληψης ή θανάτωσης τρωκτικών