Υποχρεωτικός καθαρισμός Στρωμάτων

Διαβάστε το παρακάτω pdf αρχείο από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με τις νέες πολιτικές Υποχρεωτικού καθαρισμού Στρωμάτων σε όλα τα καταλύματα φιλοξενείας. 20 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Φύλλου 3387 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ