Διαβάστε για τους τρόπους αντιμετώπισης των τρωκτικών.
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί προϊόντα με προδιαγραφές
HACCP, ISO και εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δολωματικοί σταθμοί τρωκτικών

Παγίδες σύλληψης ή θανάτωσης τρωκτικών