• 1.Εισαγωγή:

 Ο υποκαπνισμός είναι η εισαγωγή σε ένα στεγανοποιημένο χώρο ( κενό ή με προϊόντα), ενός τοξικού αερίου σε αρκετά υψηλή συγκέντρωση, για τον απαιτούμενο χρόνο σε συνδυασμό με την θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε το αέριο να απλωθεί σε όλο τον χώρο και να εξοντώσει τα έντομα που είναι ο στόχος μας.

 Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του προβλήματος, σκοτώνοντας τα έντομα σε όλα τα στάδια τους (αυγά, προνύμφες, νύμφες, τέλεια έντομα) χωρίς να επηρεάζονται οι οργανοληπτικές ιδιότητες του απεντομωμένου προϊόντος.

Είναι υποκαπνιστικό με πολύ πτητική με υψηλή τάση ατμών.

Το μοριακό βάρος, και με ειδικό βάρος που πλησιάζει αυτό του αέρα, ευνοούν την ομοιόμορφη εξάπλωση.

 Η φωσφίνη στα προς απεντόμωση προϊόντα διεισδύει, είτε αυτά είναι χύμα είτε βρίσκονται συσκευασμένα σε υλικά πέρατα στα αέρια, χαρτοκιβώτια σακί υφασμάτινοι κλπ.

Εισέρχεται στον οργανισμό μέσω του αναπνευστικού συστήματος. Πιστεύεται ότι καταστρέφει ή εμποδίζει τη δράση ορισμένων κυτταρικών ένζυμων που προκαλεί θάνατο των εντόμων.

2.Στόχος

Η μέθοδος του υποκαπνισμού εφαρμόζεται:

 • Σε χώρους με προϊόντα όπως σπόροι δημητριακών, άλευρα, παράγωγα τους, σπόροι ψυχανθών, καπνός, ελαιούχοι πλακούντες, ξηρά φρούτα, λαχανικά και άλλα τρόφιμα.
 • Σε κενούς χώρους αποθήκευσης τροφίμων, SILOS,container, αμπάρια πλοίων, άλλους χώρους.

Ίσως είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου της προσβολής, λόγω της υψηλής διαπερατότητας του αερίου , από ξυλοφάγα έντομα εντοπισμένα σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τις συμβατικές εργασίες εξόντωσης όπως:

 1. έπιπλα,
 2. ξύλινες οροφές,
 3. κασώματα,
 4. ξύλινα πατώματα,
 5. υλικά πλούσια σε κυτταρίνη όπως βιβλία, χαρτοκιβώτια, ρούχα κλπ..

3.Προεργασία:

 Προηγείται ο έλεγχος της καταλληλότητας του χώρου από πλευράς αεροστεγανότητας ώστε να αποφευχθεί διαρροή του υποκαπνιστικού και πραγματοποιούνται ειδικές εργασίες σφράγισης, αν κριθεί απαραίτητο, με αδιαπέραστο υλικό όλων εκείνων των ανοιγμάτων από τα οποία μπορεί να διαφύγει το αέριο.

Πόρτες, παράθυρα, αγωγοί που συγκοινωνούν με γειτονικές μονάδες, ανοίγματα συστήματος εξαερισμού, ανθρωποθυρίδες, ανοίγματα συστήματος κλιματισμού, οπές στους τοίχους από τους οποίους περνούν σωλήνες κ.λπ.),

 Η εργασία υποκαπνισμού γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (πάντα τουλάχιστον δύο άτομα) υπό τις οδηγίες του τεχνικού υπευθύνου, ώστε αυτή να τελειώσει στο μικρότερο δυνατόν χρόνο, με εξασφάλιση από την αρχή της απαιτούμενης ποσότητας σκευάσματος και κατάλληλων υλικών κάλυψης (αδιαπέραστο στα αέρια πλαστικό, φαρδιά κολλητική ταινία),είτε στην επιφάνεια είτε εντός της μάζας των προς απεντόμωση προϊόντων, με πλήρη γνώση του γενικού σχεδίου δόμησης των γειτονικών κατασκευών, και διαδρόμων διαφυγής.

Κάλυψη με ειδικό πλαστικό οργάνων ή συσκευών από χαλκό, χρυσό, ασήμι ή άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως και των κραμάτων αυτών.  Μικρές επιφάνειες όπως επαφές ή ακρο­δέκτες μπορεί να προστατευθούν εάν καλυφθούν με παραφίνη.

Υποχρεωτική η χρήση, σε καίρια σημεία, προειδοποιητικών ταμπελών, ταινιών και σφράγιση των εγκαταστάσεων με κλειδαριές ασφαλείας.

 • Έγκαιρη αναγγελία της απεντόμωσης στις αρμόδιες αρχές της περιοχής.
 • Ειδοποίηση και κατάλληλη πληροφόρηση των προσώπων που εργάζονται στη μονάδα ή που κατοικούν στη γύρω περιοχή, σχετικό με την εφαρμογή Υποκαπνισμού.
 • Έλεγχος για την απομάκρυνση όλων των ανθρώπων ή ζώων που υπάρχουν στη μονάδα ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτή.
 • Απαγόρευση εισόδου στην περιοχή προσώπων καθ όλη τη διάρκεια που διαρκεί ο υποκαπνισμός.

Μετά το πέρας της απεντόμωσης, ειδικευμένο προσωπικό έχοντας στη διάθεσή του κατάλληλους ανιχνευτές φωσφίνης (μετρήσεις σε ppm), προβαίνει στην αποσφράγιση της εισόδου της μονάδας.

Η εργασία αυτή θα πρέπει να γίνεται κατά ζευγάρια για μεγαλύτερη ασφάλεια του προσωπικού.

Στη συνέχεια ανοίγονται τα παράθυρα και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα εξαερισμού, εάν υπάρχει.

Αφού απομακρυνθούν τα πλαστικά καλύμματα των προϊόντων και τα υπολείμματα του αδρανοποιημένου σκευάσματος φωσφίνης, αφήνεται η μονάδα να αεριστεί καλά για αρκετές ώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σημεία εκείνα που βρίσκονται οι ντάνες των εμπορευμάτων.

Ορισμένα προϊόντα ή και υλικά συσκευασίας είναι δυνατόν να έχουν «εγκλωβίσει» ποσότητες αερίου. Το αποδίδουν στην ατμόσφαιρα για αρκετό διάστημα και μετά τον αερισμό της αποθήκης.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο με ειδικούς ανιχνευτές(μετρήσεις σε ppm) για την διαπίστωση του πλήρους εξαερισμού του χώρου και την παράδοσή τους σε ασφαλή κατάσταση προς χρήση.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου είναι πολύ υψηλή και πολλές φορές αποτελεί μονόδρομο για την ολοκληρωτική απεντόμωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

4.Αρνητικές ιδιαιτερότητες:

 Το αέριο μπορεί να αντιδράσει με βασικά μέταλλα και τα άλατα τους και να παραχθεί διάβρωση σε χαλκό, κράματα χαλκού, και πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσό και το ασήμι.

Το σκεύασμα είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο σε επαφή με το νερό γι αυτό παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα τοποθέτησης.

 Οι εργασίες υποκαπνισμού γίνονται με ειδικές μορφές Φωσφορούχου Αργιλίου ή Μαγνησίου που εκλύει το πολύ τοξικό αέριο φωσφίνη.

 Το αέριο που δημιουργείται, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σε κανονικές συνθήκες είναι ένα άχρωμο αέριο, πολύ τοξικό με οσμή ασετιλίνης ή σκόρδου.

5.Επιστημονική κατάρτιση:

 Η εταιρεία μας διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, τεχνογνωσία, εμπειρία και επιστημονική επάρκεια, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ κλπ) και του Εξωτερικού, σε συνδυασμό με το πλήρες ενημερωμένο τεχνικά, επιστημονικό προσωπικό να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες με απόλυτη ασφάλεια και την μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη (fumigation) εφαρμόζεται πάντοτε με την παρουσία και ευθύνη γεωπόνου ή χημικού και τα αναφερόμενα στο Β.Δ. 143/1967.

6.Οι οδηγίες του NIOSH:

 Σύμφωνα με τον οδηγό τσέπης του 2009 U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) και τον κανονισμό της U.S.

To NIOSH προτείνει ότι ακόμη και η σύντομη έκθεση στο αέριο δεν πρέπει να ξεπερνά τη συγκέντρωση του 1 ppm. Το δε επίπεδο των 50 ppm θεωρείται άμεσα επικίνδυνο επίπεδο για την ανθρώπινη ζωή.

Υπερβολική έκθεση στη φωσφίνη προκαλεί ναυτία, κοιλιακό πόνο, διάρροια, δίψα, σφίξιμο στο στήθος. Προκαλεί ακόμα δύσπνοια, μυϊκό πόνο, ρίγος, λήθαργο, συγκοπή ή και πνευμονικό οίδημα και θάνατος.

 Έχει αναφερθεί ότι η φωσφίνη έχει τη χαρακτηριστική οσμή ψαριών σε αποσύνθεση σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 300 ppb.

Ωστόσο, η έκθεση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει οσφρητική κόπωση.